BEAUTIFUL BRIDE โดย พอลล่า เทล์เลอร์

01

02

03

04

BEAUTIFUL BRIDE โดย พอลล่า เทล์เลอร์
ภาพแฟชั่น จาก นิตยสาร ทีวีพูล

ข้อความบนปก : HAPPY NEW YEAR 2011 Angel ‘Paula’ คืนจอ‘สองปรารถนา’เผยวิวาห์หวานฉ่ำ…

ที่มาภาพจาก www .magazinedee.com / http://women.mthai.com/views_Fashion-gallery_3_7_43070_1.women

Nate Phanwiroj

แชร์เรื่อง Chic