ทำอย่างไรดี...มีเสื้อผ้าเต็มตู้ แต่ไม่เคยรู้สึกว่าพอ

ทำอย่างไรดี...มีเสื้อผ้าเต็มตู้ แต่ไม่เคยรู้สึกว่าพอ

ทำอย่างไรดี...มีเสื้อผ้าเต็มตู้ แต่ไม่เคยรู้สึกว่าพอ

          เสื้อผ้าเต็มตู้ แต่ไม่เคยรู้สึกว่าพอแสดงว่าใจของเรายังพร่องอยู่ ในขณะที่แม้เสื้อผ้าจะไม่เต็มตู้...แต่ใจเราพอ เราก็ไม่ต้องวิ่งตามความอยากของตัวเอง เพราะฉะนั้นตู้เสื้อผ้าที่มีผ้าเต็มตู้ก็อย่างหนึ่ง ใจของเราที่พร่องก็อย่างหนึ่ง

          ถ้าเราพบว่าใจของเรานั้นเต็มไปด้วยความสุขที่รู้จักการใช้ชีวิต อย่างเช่น การแต่งกายอย่างมีกาลเทศะ ไม่ว่าเราจะมีเสื้อผ้าเต็มตู้หรือไม่ เราจะสวยสมกับกาละของเรา มันไม่ได้ขึ้นกับปริมาณเสื้อผ้า แต่ขึ้นอยู่กับการมีกาลเทศะในการแต่งตัว

          ถ้าเราเป็นคนที่มีเสื้อผ้ามาก...แต่ไม่รู้กาลเทศะ ที่มากก็ดูรก แต่ถ้าเรามีเสื้อผ้าไม่มาก แต่รู้จักมีกาลเทศะ เราจะรู้จักการดัดแปลง และการใช้สิ่งที่มีอยู่เป็น และคุ้มค่า

          เสื้อผ้าเป็นอาภรณ์ที่จะทำให้เรามีสังคมของการใช้ชีวิต ที่จะทำให้เรามีสติปัญญาที่จะใช้ตัวเรากับสังคมของเราอย่างรู้กาละเทศะ เสื้อผ้าไม่ได้เป็นตัวบอกสถานภาพว่าเรารวยหรือเราจน แต่เสื้อผ้าเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวผู้สวมใส่รู้จักการแสดงสติปัญญาของบุคคลที่ รู้จักใช้เป็น...ก็สุขเป็นแต่ถ้าใช้ไม่เป็น ถึงแม้จะมีเยอะแค่ไหน ก็ไม่เป็นสุข

          ขอให้คุณกลับมาดูตู้ข้างใน...คือใจของคุณ ที่มีสติปัญญาเป็นอาภรณ์ที่จะทำให้เรารู้จักใช้สิ่งที่เราควรจะใช้อย่างงด งามทุกครั้งตามกาละ อย่างนี้แล้ว...ถึงจะมีเสื้อผ้าไม่มาก แต่ใจก็เป็นสุขได้ และแม้ว่าเสื้อผ้าจะยังมากอยู่ คุณก็รู้จักใช้และแบ่งปันสิ่งที่มีนี้ไปยังบุคคลที่ต้องการ คราวนี้คุณก็ไม่ได้ใส่เสื้อตัวนี้คนเดียว แต่คุณมีความสุขในอันที่จะแบ่งปันสิ่งที่คุณมีไปยังบุคคลที่ต้องการและจำเป็น

          เหมือนคุณได้เห็นว่า...ถ้าคุณต้องตัดสินใจที่จะซื้ออะไรสักอย่าง คุณจะไม่ได้ซื้อด้วยความยาก แต่คุณจะซื้อมันด้วยความจำเป็นจริงๆ ของร่างกายและสังคมที่คุณอยู่ คราวนี้ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมีมากหรือน้อย แต่เป็นการแต่งตัวด้วยความต้องการของชีวิตที่รู้กาลเทศะ ไม่ใช่การแต่งตัวตามความอยาก อันเป็นกระแสแห่งตัณหา...คุณจะไม่ตกเป็นเหยื่อของตัณหา


ขอขอบคุณข้อมูลจาก ohmydarlingshop.com

Nate Phanwiroj

แชร์เรื่อง Chic