ผู้หญิงซื้อเสื้อผ้าตามหน้านางแบบ

ผู้หญิงซื้อเสื้อผ้าตามหน้านางแบบ

งานวิจัยชิ้นใหม่ด้านแฟชั่นชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงโดยส่วนมากนั้น มักจะซื้อเสื้อผ้าตามนางแบบหรือโมเดลที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับตัวเอง

Ben Barry นักศึกษาระดับปริญญาเอกของ Cambridge University ได้ทำการศึกษางานวิจัยชิ้นล่าสุดในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ซื้อเสื้อผ้าของบรรดาคุณผู้หญิงทั้งหลายจากการดูแฟชั่นในนิตสารและโฆษณา ต่างๆ

โดย Barry ได้สอบถามผู้หญิงจำนวน 3,000 คนในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ที่ดูแฟชั่นเสื้อผ้าจาก mocked-up หรือโมเดลต่างๆที่สวมใส่เสื้อผ้าให้ดูเป็นตัวอย่าง ผลที่ได้สรุปออกมาว่าผู้หญิง ส่วนใหญ่นั้นตัดสินใจที่จะเลือกซื้อเสื้อผ้าตามรูปแบบที่เห็นจากการมีโมเดล มาสวมใส่ให้ดูเป็นตัวอย่าง โดยจะดูที่ลักษณะของโมเดลที่ดูคล้ายคลึงกับตนเอง ทั้งเชื้อชาติ ขนาดตัว รวมไปถึงสีผิวด้วย

Source : AFP Relax News

Nate Phanwiroj

แชร์เรื่อง Chic