นิตยสาร L'officiel คัมภีร์แฟชันของผู้หญิงฝรั่งเศส

แนะนำให้รู้จักกับนิตยสาร  L'officiel หนังสือแฟชั่นที่มีประวัติยาวนานจากปากของมาดาม Marie Jose' Jalou ผู้เป็นเจ้าของนิตยสารที่ผู้หญิงฝรั่งเศสต่างยกให้เป็นคัมภีร์แฟชันประจำตัว และร่วมรับฟังแนวคิดในของเรื่องแฟชั่นทั้งเมืองไทยและต่างประเทศจากปากของ เธอแบบ Exclusive

by VoiceTV

Nate Phanwiroj

แชร์เรื่อง Chic