[PR] เครื่องดื่มประจำเทศกาลจาก Starbucks กลับมาแล้ว

เครื่องดื่มประจำเทศกาลจาก Starbucks กลับมาแล้วค่ะ! :D

Starbucks Coffee, ชั้น 1 โซน B, ชั้น 3 โซน A และชั้น 3 ในส่วนของ B2S @CentralWorld

Nate Phanwiroj

แชร์เรื่อง Chic