เผยคนไทย ติด Social Network ตลอดเวลา

 
 

Zocial inc. เผยพฤติกรรมคนไทยติด Social Network ตลอดเวลา จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวัน

Zocial inc. บริษัทด้านการวิเคราห์ข้อมูลเกี่ยวกับ Social Network  ได้ทำการสำรวจคนไทยกว่า 655 คน เกี่ยวกับการใช้ Social Media เผยว่าพฤติกรรมคนไทยในยุคนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ด้วยความที่ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า ทั้งทางด้านอินเตอร์เน็ต  Hi-Speed Internet หรือ Wi-Fi ตามบ้าน ที่ทำงาน  หรือใช้ผ่าน 3G 4G บนสมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ต ทำให้พฤติกรรมคนไทยยุคนี้ ใช้งานอินเทอร์เน็ตแทบจะทุกวัน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันไป

ในด้านของพฤติกรรมส่วนใหญ่แล้ว คนไทยที่ชอบออนไลน์ จะใช้งาน Social Network ตั้งแต่ตื่นนอน เข้าห้องน้ำ ระหว่างเดินทาง เข้าไปทำงาน   หรือแม้กระทั่งก่อนนอน ก็ยังเช็ค Social Network ตลอดเวลา จากผลการสำรวจของZocial inc. พบว่า คนไทยกว่า 655 คน เกี่ยวกับการใช้ Social Media ในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอน จนจบวัน ดังนี้  คนไทยส่วนใหญ่ใช้ Facebook มากถึง 99%  ,  ใช้ LINE 84%  ,ใช้ Instagram 56% ,   ใช้ Google+ 41%  และใช้ Twitter 30%

ทั้งนี้ หากแบ่งเป็น อัตราการใช้ Social Network เป็นช่วงกิจกรรมต่างๆ ใน1 วัน พบว่าคนไทยใช้ Facebook เป็นอันดับ 1 ในทุกๆกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นตอนอยู่บนเตียงในช่วงตื่นนอนหรือก่อนนอน เข้าห้องน้ำ เดินทาง ไปทำงาน รอเพื่อน ก็ใช้ facebook กันทุกกิจกรรม  แต่ที่น่าสนใจคือ Social Network ตัวอื่นๆที่เหลือ ที่ผู้ใช้มักเลือกใช้ในช่วงเวลาที่ต่างกันไป 

 อย่างไรก็ตามส่วนกิจกรรมการตลาด ที่โดนใจผู้ใช้งานมากที่สุด คือกิจกรรมคอมเม้นต์ ใต้โพสต์  มีคนชอบ 91% กิจกรรม Like และ Share เพจมีคนชอบ 79% กิจกรรม Share Video Clip ต่างๆมีคนชอบ 68%กิจกรรมถ่ายรูปคู่ผลิตภัณฑ์ มีคนชอบ 65%  ทั้งนี้จะเห็นได้ Social Network ได้มีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนไทยมากขึ้น ทั้งในด้านของการทำธุรกิจผ่าน Social Network หรือจะแชร์ไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลบนโลก Social แต่ที่สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าได้ลืมให้เวลากับบุคคลรอบข้างและคนในครอบครัว

ที่มา : Smart SME/เที่ยงวันทันกระแส

CutieSpace Inw

แชร์เรื่อง Chic